drag the shapes & find balance

Маркетинг во „несигурни“ времиња

Маркетингот е можеби една од најдинамичните индустрии, каде промените и потребата од континуирано адаптирање на истите е единствената константа 😊. 2020та и пандемијата со Ковид-19 од корен го променија начинот на живеење, а со тоа природно се наметна и потребата бизнисите да ги ревидираат и приспособат своите маркетинг стратегии.

Кога ќе погледнеме наназад, најважната маркетинг лекција која одново требаше да ја научиме е дека благосостојбата на потрошувачите секогаш e на прво место, а брендовите имаат сѐ поголема одговорност да придонесат кон неа. 

Зголемувањето на трошоците за живот и сѐ поголемата економска неизвесност ги одбележаа првите 5 месеци од годинава. Потрошувачите повторно се соочуваат со потребата од промена на своите секојдневни навики, а брендовите уште еднаш да ги приспособат своите маркетинг напори за да одговорат на истите.

Додека буџетирањето и финансиите претставуваат предизвик, како за потрошувачите така и за бизнисите, издвојуваме неколку клучни аспекти и можности кои брендовите треба да ги земат предвид во справувањето со неизвесноста:

  • Да повториме: „Customer is the king“

Како што потрошувачката кошничка станува поскапа, така потрошувачите се повеќе ги промислуваат своите купувачки навики и стануваат „почувствителни“ во процесот на одлучување кој производ или услуга ќе ги купат.

Во вакви услови, важно е уште еднаш да им докажете (не само да им кажете) зошто вашиот бренд е вистинскиот за нив. Фокусирајте се на задоволување на нивните потреби и понудете решение на предизвиците со кои се соочуваат. Тоа не секогаш мора да биде намалување на цената. Можеби можете да го унапредите вашиот производ или да го проширите вашиот асортиман и на тој начин да им понудите поголема вредност. Или пак, да го направите вашиот производ подостапен преку нови дистрибутивни канали, или да го промените начинот на комуникација и промоција. Во секој случај, неправењето ништо е најлошата опција, па затоа бидете храбри и неповолните економски услови гледајте ги како поттик за уште поголема креативност во работењето.😊

  • Лојалноста се исплати

Кога продажните резултати не се најдобри, бизнисите често знаат да се фокусираат само на квантитет и главниот фокус да го стават на привлекување што е можно поголем број на нови потрошувачи и клиенти. Додека ова само по себе не претставува погрешна цел, приоритетот секогаш треба да остане на грижата и вниманието кое треба да го добијат вашите лојални клиенти и купувачи.

Трошокот за привлекување и добивање на нов купувач/клиент е секогаш повисок од оној за одржување на веќе постоечките. Поради тоа кога на пазарот имаме неповолни економски услови, брендовите треба најпрво да се фокусираат на одржување и (евентуално) подобрување на корисничкото искуство на своите лојални купувачи.

Еден од заклучоците од нашата онлајн анкета е дека 65.5% од луѓето дознаваат за нови брендови и производи по пат на препораки од пријатели и блиски. Ова е уште една причина зошто треба да се фокусирате на задоволството на вашите постојани купувачи/клиенти и на тој начин да ги претворите во ваш дополнителен маркетинг и продажен канал.

  • Приспособете го начинот на комуникација со публиката

Кога станува збор за стратешка маркетинг комуникација која креира долгорочна емотивна врска помеѓу брендовите и публиката, како пристап на нашите клиенти секогаш го предлагаме content маркетингот. Content маркетингот претставува развој и пласирање на оригинална, релевантна и корисна содржина чија цел е да ја едуцира, забавува и/или да ја инспирира публиката.

Во услови кога менаџирањето на домашниот буџет станува предизвик за потрошувачите, овој пристап и тип на содржина добива на уште поголемо значење, бидејќи нуди „оддишка“ за публиката од стандардните продажни пораки со кои секојдневно се бомбардирани.

Како што веќе кажавме, благосостојбата на потрошувачите секогаш доаѓа на прво место, а пристапот во комуникацијата може да е уште едно поле преку кое ќе им понудите дополнителна вредност, ќе се диференцирате во однос на вашите конкуренти и ќе бидете прв избор кога ќе дојде моментот на купување.

  • Come Together

Неповолните економски услови помалку или повеќе ги засегаат сите бизниси и брендови кои мораат да вложат напори и (финансиски) средства за да се адаптираат на новото опкружување.  Во услови кога сите треба да се бориме со истиот „непријател“ соработката е често најдобра стратегија.

Зошто да не ги здружите силите со друг бренд кој нуди производи или услуги кои се комплементарни на вашите и здружени да понудите уште поголема вредност за купувачите?

Понудете ги производите како сет или можеби заеднички креирајте сосема нов производ. Меѓусебно искористете си ги силните страни за да ги намалите или елиминирате слабите. Можеби звучи клише, но заедно секогаш сме посилни.

Absolut и Heinz неодамна покажаа дека соработката е можна и кога станува збор за производи кои на прв поглед немаат ништо заедничко. 😊

  • Инвестиција, не трошок 😊

Иако во време на „кризи“ бизнисите инстинктивно посегнуваат кон намалување на трошоците за маркетинг, ова сепак не се докажало како мудра стратегија. „Лошата“ бизнис клима може да биде добра прилика за да направиме ревизија на нашите маркетинг стратегии и да видиме како да ја максимизираме ефективноста од нашите маркетинг активности, наместо да ги намалиме. Можеби ќе нè наречете пристрасни, но минатите искуства и истражувањата во континуитет укажуваат и докажуваат дека во услови на „кризи“ просперираат брендови кои трошат „паметно“ и за кои маркетингот не претставува трошок, туку инвестиција.

Едно е сигурно, има многу начини на кои можеме ограничувањата да ги трансформираме во можности.  Доколку сакате заеднички да ги продискутираме контактирајте нè тука 😊