drag the shapes & find balance
Интегрирана кампања

ТУКА СМЕ ЗА ТЕБЕ

Информирање и подигање на свеста за достапна бесплатна психо-социјална и правна помош за жените жртви на родово-базирано насилство, обезбедена од Организација на жените на општина Свети Николе и НВО КХАМ Делчево.

Носечката порака и креатива на кампањата се обраќа на жените кои премолчуваат семејно насилство поради чувство на страв и срам, како и поради стигматизацијата и предрасудите во општеството.

“Не прикривај. Пред другите…
И пред себе.
Зборувај отворено за твоите проблеми, во сигурна средина. Тука сме за тебе“

Во кампањата беа вклучени следните активности:

 • Изработка на концепт и продукција на видео спот
 • Изработка и менаџмент на веб сајт www.tukasmezatebe.mk
 • Изработка и закуп на билборди низ Македонија
 • Водење на социјални мрежи за време на кампањата (продукција и менаџирање)
 • Организација на едукативни, отворени настани низ Македонија
 • Ангажман на инфлуенсери
 • Организација на телевизиски интервјуа на претставници на организациите кои се борат со оваа проблематика
 • Дизајн, изработка и делење на промо материјали – тефтери, флаери, торби, пенкала, флаери во кошнички во супер маркети итн.

Постигнавме:

 • 551 посета на landing страната
 • вкупно 15 поднесени апликации за повик или состанок.
 • 60 посетители на отворените настани „Посветено на жените… со Огнен Јанески“ кои развија интересна и отворена дискусија.