drag the shapes & find balance
Интегрирана кампања

ЛАДНА ФУНКЦИОНАЛНИ ВОДИ

Ладна вода воведе нови производи за кои беше потребно да се изработи интегрирана кампања со цел запознавање на пошироката јавност за постоењето на новите Ladna Anti-Aging и Ladna Immunity функционални води.

Водечката идеја на кампањата е задржување и засилување на мотивацијата секогаш да се биде подобар, без откажување. Со кампањата се таргетираат секојдневните, мали предизвици на публиката, но и големите значајни промени со кои сите се соочуваат.

Докажи си дека можеш, креирај ја својата приказна.

Во кампањата беа вклучени следните активности:

  • Изработка на концепт и продукција на видео спот
  • Изработка на конепт и продукција на анимирани видеа
  • Продукција на фотосесија
  • Комплетен медиа закуп за традиционални и онлајн медиуми
  • Водење на социјални мрежи за време на кампањата (продукција и менаџирање)
  • Организација на семплинг промоции
  • PR текстови во онлајн медиуми
  • Дизајн и изработка на промо материјали – веб банери, флаери, торби, маички итн.
  • Активација на инфлуенсери

Постигнавме:

Кампањата на сите социјалните медиуми стигна до вкупно 2.500.000 уникатни луѓе.