Bul. Partizanski Odredi 43а 1000 Skopje, Macedonia
+389026152900

Ладна: Празнична илустрирана приказна

Клиент:  Магрони, Ладна

Година: 2019

Новогодишните и божиќни празници, oмилениот и најеуфориченн период во годината, сакавме да ги искористиме за да оствариме емотивно и долгорочно поврзување на публиката со брендот што би поттикнало и повеќе интеракции на страницата. За таа цел, креиравме 10 илустрации кои надополнети со краток текст во форма на speech bubble претставуваа уникатни ситуации препознатливи за целната публика на Ладна, мајките.

Кампањата ја спроведовме во периодот од 13.12.2019 до 10.01.2020. Реакциите и тонот на коментарите на објавите од страна на публиката беа целосно позитивни, а за време на кампањата Facebook страницата на Ладна бележеше највисок број на интеракции во споредба со страниците на конкурентските брендови.

Оставени резултати:

  • Вкупен број на нови лајкови на страницата: +185
  • Вкупен досег на објави: 525
  • Вкупен број на импресии на објави:056
  • Вкупен број на engaged корисници: 374
  • Вкупен број на лајкови на објави: 442
  • Вкупен број на коментари на објави: 442
  • Вкупен број на споделувања на објави: 213
17/01/2020

Leave a reply